Energimontør

Aktuelle arbeidssteder
Energimontører er vanligvis ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner. Energimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver
Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift, for eksempel:

•ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning

•signal- og fjernstyringsanlegg

•kabelanlegg for lavspenning og høyspenning

•strømforsyningsanlegg

•stasjonsanlegg

•elektriske bygningsinstallasjoner

•jernbane- og sporvognsdrift

•mekanisk og hydraulisk utstyr

Han eller hun foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr.

Personlige egenskaper
Arbeidet krever stor nøyaktighet, sikkerhet og systematikk. Kreativitet er en forutsetning både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Du må også tåle å arbeide i store høyder og ha godt fargesyn.

Følgende bedrifter tegner kontrakt i Energimontørfaget: Hjartdal Elverk Energi AS, Kragerø Energi AS,Løvenskiold Fossum AS,Otera Infra AS, Laugstol AS, Skagerak Energi AS, Statnett AS og Midt Telemark Energi. Se medlemsoversikt for bedriftsinformasjon.

Skoler i Telemark  Læreplan i Energimontørfaget| Mer