Energioperatør

Aktuelle arbeidssteder

Energioperatøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

Energioperatøren utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver i kraft- og transformatorstasjoner med tilhørende kontrollrom. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:

•overvåking, drift og vedlikehold av energianlegg

•bruk av instrumenter, dataskjermer og signaler i energiverkets kontrollrom i forbindelse med produksjon og distribusjon av elektrisk energi

•visuell inspeksjon av kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg

Personlige egenskaper

Yrket stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må tåle å arbeide i store høyder.

Elektrofag Telemark har ingen bedrifter som tegner kontrakt i Energioperatørfaget, ta kontakt for informasjon. 


Skoler i Telemark  Læreplan i Energioperatørfaget | Mer