Linker

Nyttige linker om yrkesrettet opplæring følger i listen under.

Kategori

Linker

Videregående opplæring: www.vilbli.no
Fagopplæring i Telemark:
www.telemark.no
Fag- og yrkesopplæring: Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bachelor, ingeniør - y-veien: http://www.hit.no
Fagskolen: Fagskolen i Telemark
Bachelor/ingeniør: http://www.samordnaopptak.no
Utdanningsdirektoratets sider
http://www.utdanningsdirektoratet.no
Finn læreplan for ditt fag
Læreplaner
Dsb – elektriske anlegg og utstyr: www.dsb.no
El og IT Forbundet www.elogit.no
NELFO www.nelfo.no
Gnizt www.gnizt.no
Jenter i Bil og Elektro http://www.jenteribilogelektro.no
Utdanning. no  - lurer du på hva du skal bli? www.utdanning.no  Jobbkompasset| Mer