Mer om

Elektrofag Telemark - Opplæringskontoret for Elektrofag i Telemark.
Vi arbeider hovedsaklig med formidling av lærlinger til elektrobransjen i Grenlandsregionen.

Det ble inngått kun èn lærekontrakt i elektrofagene i 1991 i Telemark.
Elektrofag Telemark, ble stiftet i 1992 under navnet ESUT Telemark.
ESUT Telemark ble etablert i et samarbeid mellom bransjens organisasjoner og bedrifter for å stimulere og organisere kompetanseheving, rekruttering og utvikling i bransjen. 
Organisasjonene i bransjen er ved stiftelsen representert ved NELFO Telemark og EL&IT Forbundet
avd Telemark. Bedrifter som ikke er tilsluttet som ikke er tilsluttet NELFO kan tilslutte seg Elektrofag Telemark.
Det er siden oppstarten i 1992, tegnet totalt mellom 650-700 lærekontrakter innenfor elektrofagene gjennom opplæringskontoret.

Siden 2005 har Elektrofag Telemark tegnet i snitt 60 lærekontrakter pr år.

Elektrofag Telemark tilrettelegger for obligatorisk teori for lærlinger i våre bedrifter, ved videregående skoler i Telemark, og også nettabsert undervisning etter behov.
Vi bistår våre bedrifter med tilrettelegging av undervisning for ansatte som ønsker faglig påfyll, i form av nytt fagbrev og også godkjenning av faglige ledere/instruktører. 

Vi er samlokalisert i ett bredt fag miljø med NHO Telemark og flere opplærings-bransjekontorer på Klosterøya i Skien. I fellesskapet finnes 8 opplæringskontorer innenfor forskjellige bransjer, fagmiljøet står for omkring 80% av alle inngåtte lærekontrakter i Telemark.

Daglig leder, Kåre Fostervold har bred erfaring fra næringslivet og bransjen som er relatert til våre fag.
Konsulent Jeanne Finsrud har vært tilsatt ved kontoret siden 1997, Jeanne følger opp lærlinger og lærebedrifter, samt koordinerer merkantilt arbeid ved kontoret.
Sina Eline Fredin Fjellvang ble tilsatt kontoret i juni 2016, Sina er lærling i kontor og administrasjonsfaget og er kontorets første lærling internt.


                Vi står for en stor del av den faglærte arbeidskraften i elektrobransjen i Telemark.| Mer