Mer om

Elektrofag Telemark - Opplæringskontoret for Elektrofag i Telemark.
Vi arbeider hovedsaklig med oppfølging  av lærlinger og bedrifter innen elektrofagene over hele Telemark.

Det ble inngått kun èn lærekontrakt i elektrofagene i 1991 i Telemark.
Elektrofag Telemark, ble stiftet i 1992 under navnet ESUT Telemark.
ESUT Telemark ble etablert i et samarbeid mellom bransjens organisasjoner og bedrifter, for å stimulere og organisere kompetanseheving, rekruttering og utvikling i bransjen. 
Organisasjonene i bransjen er ved stiftelsen representert ved NELFO Telemark og EL&IT Forbundet
avd Telemark. Bedrifter som ikke er tilsluttet NELFO kan også tilslutte seg Elektrofag Telemark.
Det er siden oppstarten i 1992, tegnet totalt mellom 650-700 lærekontrakter innenfor elektrofagene gjennom opplæringskontoret.

Siden 2005 har Elektrofag Telemark tegnet i snitt 60 lærekontrakter pr år.

Elektrofag Telemark tilrettelegger for obligatorisk teori for lærlinger i våre bedrifter, ved videregående skoler i Telemark, og også nettabsert undervisning etter behov.
Vi bistår våre bedrifter med tilrettelegging av undervisning for ansatte som ønsker faglig påfyll, i form av nytt fagbrev og også godkjenning av faglige ledere/instruktører. 

Vi er samlokalisert i ett bredt fag miljø med NHO Vestfold og Telemark og flere opplærings-bransjekontorer på Klosterøya i Skien. I fellesskapet finnes 8 opplæringskontorer innenfor forskjellige bransjer, fagmiljøet står for omkring 80% av alle inngåtte lærekontrakter i Telemark.


Daglig leder Jeanne Finsrud har vært tilsatt ved kontoret siden 1997, Jeanne følger opp lærlinger og lærebedrifter, samt koordinerer merkantilt arbeid ved kontoret.
Sina Eline Fredin Fjellvang ble tilsatt kontoret i juni 2016, Sina er lærling i kontor og administrasjonsfaget og er kontorets første lærling internt.


                Vi står for en stor del av den faglærte arbeidskraften i elektrobransjen i Telemark.| Mer