Produksjonselektroniker

Aktuelle arbeidssteder

Som produksjonselektroniker kan du få jobb i elektronikkindustrien, der du skal kunne betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr.

Sentrale arbeidsoppgaver

En produksjonselektronikers arbeidsoppgaver består blant annet av

•montering av elektroniske komponenter til større enheter ved produksjon av elektronisk og kommunikasjonsteknisk utstyr

•behandling og programmering av elektroniske kretser og lodding av små detaljer

•bruk av maskiner for elektronikkproduksjon

•bruk av test- og måleutstyr

Personlige egenskaper

En produksjonselektroniker bør ha godt syn og være fingernem. Arbeidet krever stor nøyaktighet og selvstendighet.

 

Elektrofag Telemark har ingen bedrifter som tegner kontrakt i produksjonselektronikerfaget, ta kontakt for informasjon.

Skoler i Telemark  Læreplan i Produksjonselektronikerfaget| Mer