Signalmontør

Aktuelle arbeidssteder
Som signalmontør kan du får jobb innen jernbane- og sporveisbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
En signalmontør arbeider med vedlikehold, feilretting og montering på ulike typer signalanlegg for jernbane og sporveier. Vedlikeholder alle typer signalanlegg som har strømforsyningsanlegg med spenninger opptil 1000 V vekselspenning og 1500 V likespenning. Arbeidet utføres både innendørs og langs bane eller linje.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak

•montering, vedlikehold og feilretting på relébaserte- og elektroniske sikringsanlegg og veisikringsanlegg

•montering, vedlikehold og feilretting på utstyr for automatisk togkontroll (ATC)

•arbeid på fjernstyrings- og manøversystemer for sikringsanlegg

•legging og skjøting av kabler i jord, montering kabler i utstyr, koblingsskap og tekniske rom

•montering, vedlikehold og feilretting på mekanisk og elektromekanisk utstyr i og ved sporet

Personlige egenskaper
Signalmontøren er avhengig av samarbeid med flere faggrupper, ettersom systemene for drift av jernbane og sporveier griper tett i hverandre. Derfor er det store krav til teknisk innsikt, nøyaktighet, samarbeid og fleksibilitet. Signalmontøren arbeider til tider under sterkt tidspress og må derfor kunne tåle stress.

Formelle krav
Det stilles spesielle helsekrav, bl.a. til hørsel, syn og fargesyn.

Norsk Jernbanedrift og Jernbaneverket tegner kontrakt i signalmontørfaget, ta kontakt for informasjon.

Skoler i Telemark  Læreplan i signalmontørfaget| Mer