Telekommunikasjonsmontør

Aktuelle arbeidssteder
Som telekommunikasjonsmontør kan du få jobb i offentlige og private telekommunikasjons- og telematikkbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder for telekommunikasjonsmontørfaget er planlegging, utbygging, installasjon og drift av anlegg for offentlige og private telenett, kabel-TV-nett, datanettog anlegg for overføring av radio- og satellittsamband, og installasjon av utstyr og tjenester tilknyttet nettverkene. Faget kan deles i følgende områder:

Utbygging og drift av bl.a.

•telekabelanlegg, kobber-, fiber- og hybridkabler

•telefonsentraler

•alarm- og sikkerhetsanlegg

Installasjon og drift av

•bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett

•lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)

•alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

Personlige egenskaper
Arbeidsoppgavene for en telekommunikasjonsmontør krever selvstendighet, helhetlig tenkning og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør ha normalt fargesyn, og evne og vilje til å arbeide i store høyder. Videre bør du kunne yte god service.

Følgende bedrifter tegner kontrakt i telekommunikasjonsmontørfaget:
Bravida AS,Elektro 4 AS, Elektropluss AS, Relacom AS, Sectech AS, ELTEL Networks AS, Laugstol AS og Caverion AS.

Se
medlemsoversikt for bedriftsinformasjon.

Skoler i Telemark  Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget| Mer