Togelektriker

Aktuelle arbeidssteder
Togelektrikeren arbeider innenfor jernbaner og sporveisselskaper med installasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg og utstyr på rullende jernbane- og sporveismateriell.

Sentrale arbeidsoppgaver
Togelektrikerens arbeidsområde omfatter i hovedsak:

•installasjon av elektriske anlegg på vognmateriell for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner

•vedlikehold

•reparasjon

Faget omfatter både lavspennings- og høyspenningsanlegg til og med 15 000 volt.

Personlige egenskaper
Togelektrikeren må være selvstendig og nøyaktig og ha evne til å uttrykke seg klart og presist. Togelektrikeren må kunne forholde seg til brede tekniske fagmiljø og samarbeide med andre faggrupper og enkeltpersoner. Man må ha god hørsel, godt syn og fargesyn.

Norsk Jernbanedrift og Jernbaneverket tegner kontrakt i signalmontørfaget, ta kontakt for informasjon.

Skoler i Telemark  Læreplan i togelektrikerfaget| Mer