Rekrutter din fremtidige medarbeider

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din bedrifts behov. Etter fullført læretid kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet!

 

Hvordan bli godkjent lærebedrift?

Man søker direkte til Telemark fylkeskommune om å bli lærebedrift. Opplæringskontoret for Elektrofaget i Telemark er behjelpelig med denne søkeprosessen. Det er Telemark fylkeskommune som godkjenner om man kan bli en lærebedrift. Som lærebedrift vil du få oppfølging av Telemark fylkeskommune og oss.

Det er noen kriterier for at bedriften blir godkjent:

 • bedriften må ha en godkjent faglig leder eller instruktør som har fag-/svennebrev eller lang, allsidig praksis innen faget.
 • bedriften må ha en produksjon som i hovedsak omfatter Vg3-læreplanen i faget. 

Lønnsom investering

Å ta inn lærling er på sikt god investering. I løpet av læretiden blir lærlingen stadig mer produktiv og lønnsom for din bedrift. Bedriften får tilskudd og blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Spar annonsekostnader, ansettelseskostnader og opplæringskostnader!

Sikre oppdatert kunnskap

Lærlingordningen hjelper bedriften til bedre kunnskapsforvaltning. Bedriften får faglig påfyll gjennom kurs for faglige ledere og instruktører. Lærlinger bidrar til faglig oppdatering og sikrer rekruttering til faget.

Sikre framtiden for din bransje

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens framtid og bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Din bedrift blir med på å påvirke utdanning av fremtidige medarbeidere. Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet. Lærlingen har selv ansvar for å skaffe seg jobb etter fagbrev.

Læretiden kan betraktes som 2 års “prøvetid”

Ansettelsen opphører etter avlagt fagprøve. Bedriften står fritt til å velge videre ansettelse.

Elektrofag Telemark har ansvaret for læreforholdet og utfører alt det praktiske:

 • Følger opp lærlingene gjennom hele læretiden
 • Er medlemsbedriftenes bindeledd til fylkeskommunen
 • Formidler elever til lærekontrakt/opplæringskontrakt
 • Oppretter lærekontrakter/opplæringskontrakter
 • Sørger for at lærlingene/lærekandidatene får opplæring i henhold til læreplan.
 • Sørger for dekning av eventuell manglende teori
 • Sørger for eventuell omplassering av lærlinger/lærekandidater for å dekke hele læreplan hvis nødvendig
 • Følger opp lærlingene/lærekandidatenes opplæring i bedrift, vurderingssamtaler
 • Bidrar til faglig utvikling av opplæringen i bedriftene, kurs for faglige ledere
 • Arrangerer temasamlinger for lærlinger
 • Organiserer teorikurs for lærlinger som trenger teori
 • Melder opp til fagprøve/kompetanseprøve
 • Skaffer oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene til fylkeskommunen

1022 [Converted]