Nyttige linker om yrkesrettet opplæring følger i listen under.

Kategori

Linker

Videregående opplæring: www.vilbli.no
Fagopplæring i Telemark: www.telemark.no
Fag- og yrkesopplæring: Yrkesfaglige utdanningsprogram
Elektrofag brosjyre http://esut.mediabook.no/4/
Bachelor, ingeniør – y-veien: http://www.hit.no
Fagskolen: Fagskolen i Telemark
Bachelor/ingeniør: http://www.samordnaopptak.no
Utdanningsdirektoratets sider http://www.utdanningsdirektoratet.no
Finn læreplan for ditt fag Læreplaner
Dsb – elektriske anlegg og utstyr: www.dsb.no
El og IT Forbundet www.elogit.no
NELFO www.nelfo.no
Gnizt www.gnizt.no
Jenter i Bil og Elektro http://www.jenteribilogelektro.no
Utdanning. no – lurer du på hva du skal bli? www.utdanning.no Jobbkompasset