Elektrofag Telemark – Opplæringskontoret for Elektrofag i Telemark.

Vi arbeider hovedsaklig med oppfølging  av lærlinger og bedrifter innen elektrofagene over hele Telemark.

Det ble inngått kun èn lærekontrakt i elektrofagene i 1991 i Telemark.

Elektrofag Telemark, ble stiftet i 1992 under navnet ESUT Telemark. ESUT Telemark ble etablert i et samarbeid mellom bransjens organisasjoner og bedrifter, for å stimulere og organisere kompetanseheving, rekruttering og utvikling i bransjen.

Organisasjonene i bransjen var ved stiftelsen representert ved NELFO Telemark og EL&IT Forbundet avd. Telemark.
Styret i Elektrofag Telemark består i dag av medlemmer fra aktive medlemsbedrifter og representanter fra EL&IT Forbundet avd. Vestfold Telemark.

Det er siden oppstarten i 1992, tegnet totalt mellom 650-700 lærekontrakter innenfor elektrofagene gjennom opplæringskontoret.

Siden 2005 har Elektrofag Telemark tegnet i snitt 60 lærekontrakter pr år.

Elektrofag Telemark tilrettelegger for obligatorisk teori for lærlinger i våre bedrifter, ved videregående skoler i Telemark, og også nettbasert undervisning etter behov.

Vi bistår våre bedrifter med tilrettelegging av undervisning for ansatte som ønsker faglig påfyll, i form av nytt fagbrev og også godkjenning av faglige ledere/instruktører.

Vi er samlokalisert i ett bredt fagmiljø med flere opplærings-bransjekontorer på Klosterøya i Skien. I fellesskapet finnes 8 opplæringskontorer innenfor forskjellige bransjer, fagmiljøet står for omkring 80% av alle inngåtte lærekontrakter i Telemark.

Fungerende daglig leder Joachim Fjeldahl ble tilsatt ved kontoret januar 2020. Joachim følger opp lærlinger og lærebedrifter, samt koordinerer merkantilt arbeid ved kontoret, og har ansvaret for den daglige driften av kontoret.

Vi står for en stor del av den faglærte arbeidskraften i elektrobransjen i Telemark.