Elektrofag Telemark – Det komplette opplæringskontoret for din bedrift.

Vi arbeider hovedsakelig med oppfølging  av lærlinger og bedrifter innen elektrofagene over hele Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det ble inngått kun èn lærekontrakt i elektrofagene i 1991 i Telemark.

Elektrofag Telemark, ble stiftet i 1992 under navnet ESUT Telemark. ESUT Telemark ble etablert i et samarbeid mellom bransjens organisasjoner og bedrifter, for å stimulere og organisere kompetanseheving, rekruttering og utvikling i bransjen.

Organisasjonene i bransjen var ved stiftelsen representert ved NELFO Telemark og EL&IT Forbundet avd. Telemark.
Styret i Elektrofag Telemark består i dag av medlemmer fra aktive medlemsbedrifter og representanter fra EL og IT Forbundet avd. Vestfold Telemark.

Det er siden oppstarten i 1992, tegnet totalt mellom 650-700 lærekontrakter innenfor elektrofagene gjennom opplæringskontoret.

Siden 2005 har Elektrofag Telemark tegnet i snitt 60 lærekontrakter pr år.

Elektrofag Telemark tilrettelegger for obligatorisk teori for lærlinger i våre bedrifter, ved videregående skoler og også nettbasert undervisning etter behov.

Vi bistår våre bedrifter med tilrettelegging av undervisning for ansatte som ønsker faglig påfyll, i form av nytt fagbrev og også godkjenning av faglige ledere/instruktører.

Vi flytter 1. juni til nye kontorfasiliteter på Rødmyr hvor vi vil være en del av et fellesskap med 7 andre opplæringskontorer innenfor forskjellige bransjer. Fagmiljøet står for omkring 80% av alle inngåtte lærekontrakter i Telemark.

Daglig leder Espen Green ble tilsatt ved kontoret mars 2022. Espen følger opp lærlinger og lærebedrifter, samt koordinerer merkantilt arbeid ved kontoret, og har ansvaret for den daglige driften av kontoret.

Fagkonsulent Joachim Fjeldahl begynte i kontoret januar 2020. Joachim følger opp lærlinger og lærebedrifter, og tilrettelegger for kurs og ekstra undervisning.

Vi står for en stor del av den faglærte arbeidskraften i elektrobransjen i Vestfold og Telemark.