Elektrofag Telemark har ca 80 aktive lærebedrifter som er spredt over hele fylket.
Våre lærebedrifter er godkjente i fagene; elektrikerfaget, energimontørfaget,energioperatørfaget, tavlemontørfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, IKT driftsfaget, dataelektronikerfaget, elektroreparatørfaget  og kontor – og administrasjonsfaget.