Elektrofag Telemark har mange aktive lærebedrifter som er spredt over hele fylket.
Våre lærebedrifter er godkjente i fagene; elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, tavlemontørfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, IKT driftsfaget, dataelektronikerfaget, flysystemmekaniker, elektroreparatørfaget  og kontor – og administrasjonsfaget.