Alle som har fullført og bestått vg1. eller vg2. i sitt fag kan søke læreplass. I tillegg bør de som søker læreplass være engasjert og motivert for å starte å arbeide i bedrift. En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i vigo. Bedriftene vil se på ulike kvalifikasjoner hos deg som søker. Blant annet vil de se nøye på fravær og ordenskarakter du har fra skolen.

Hva legger bedriftene vekt på?

De fleste ønsker seg unge som er positive og har en tydelig interesse for faget. De viktigste forholdene bedriftene legger vekt på er:

 • Lite fravær.
 • Bedriftens personlige kontakt (intervju) med søker. Husk at du må være tilgjengelig på telefon.
 • Ordenskarakterer.
 • Gode personlige egenskaper (bl.a. oppførsel).
 • Bedriftens spesielle krav til søker (f.eks. bestått i alle fag).
 • Søkers øvrige karakterer.

Fravær er viktig. Gjør alt du kan for å ha et lavt fravær. Mange bedrifter er særlig opptatt av fravær i enkelttimer. Sørg evt. for å ha dokumentert hva fraværet skyldes. Hvis du MÅ ta kjøretimer på dagtid, så husk dokumentasjon fra kjøreskolen. Høyt udokumentert fravær kan spolere muligheten for læreplass.

Gode råd når du skal søke læreplass.

 • Unngå høyt fravær og nedsatt ordenskarakter.
 • Husk dette er en jobbsøknad (læreplass er en jobb)
 • Møt presis, vær høflig og presentabel.
 • Vær tilgjengelig. Du får ikke læreplass hvis bedriften ikke får tak i deg.

Hvordan søke lærebedrift?

Dette kan du gjøre på to måter:

 1. Du søker elektronisk på vigo.no husk elektronisk ID.
 2. Du søker direkte til lærebedrift. Se godkjente lærebedrifter her. Send søknad, CV og vitnemål til bedriften. Da vil vi i opplæringskontoret bli kontaktet. Vi hjelper til med samarbeidet med Telemark fylkeskommune og signerer lærekontrakt, og blir et bindeledd mellom deg og din lærebedrift.

Veien videre

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Det er da viktig at du, lærebedriften og opplæringskontoret er forsikret om at du har vært gjennom alle målene i læreplanen, og at du selv er trygg på å ta fagprøven. I hele din læretid vil vi i opplæringskontoret være tredje part i samarbeidet mellom deg og din lærebedrift.

1022 [Converted]