Elektriker

Aktuelle arbeidssteder
En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Sentrale arbeidsoppgaver
Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:

•boliger og andre bygninger

•steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet

•offentlig virksomhet

•industri, landbruk, skip

•olje- og gassinstallasjoner

•alarm- og sikkerhetsanlegg

Personlige egenskaper
Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.

Bedrifter i Elektrofag Telemark tegner kontrakt i elektrikerfaget. Se medlemsoversikt for bedriftsinformasjon.

Medlemsbedrifter   Skoler i Telemark  Læreplan elektrikerfaget| Mer