Slide

Yrkesfag i praksis

Vi er din støttespiller, når du skal ut i praksis. Vi hjelper deg med gode råd og viser deg hvilke muligheter du har. Det er alltid dine valg og ønsker som ligger til grunn for vårt arbeid.

Register dine ønsker her så vet vi hvordan vi kan hjelpe deg på best mulig måte. La oss gå fra skoleteori til yrkesfag i praksis.
Les mer på utdanning

Yrkesfag i praksis / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Det starter med deg!

Slide

Elektrofag tilbyr opplæring, formidling og rekruttering i Vestfold og Telemark.

Slide
Yrkesfag i praksis / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

trygghet

Vår jobb er å finne matchen mellom bedrift og lærling og sørge for at alle forpliktelser blir i varetatt. Vi oppsøker bedrifter for å avdekke deres behov og ønsker. Vi kvalitetssjekker dem iht. læreplan og sørger for at de kan gi deg den opplæringen du trenger. Du skal føle deg trygg på våre fylkesgodkjente lærebedrifter.

Når du inngår lærling kontrakt er vi med i oppstartsmøte og påser at alle kontrakter blir signert. Det skaper trygghet for alle parter og du kan starte læretiden uten bekymringer.

Slide
Fortell oss om dine ønsker nå, så starter vi
arbeidet for deg og ditt yrkesvalg i praksis.
Slide

veien og målet

Valget du tar og fagretningen du går, er starten og ikke nødvendigvis målet for din karriere. Flere bedrifter oppfordrer til Fagbrev nr 2 og fagbrev på jobb. Vi er med deg i hele din yrkeskarriere og gir deg råd – om du vil det.

Yrkesfag i praksis / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark