Utdanning

På vilbli.no finnes all informasjon om videregående opplæring og hvilke utdanningsprogrammer som finnes. Her finner du svar på hvilken skole du kan velge, her kan du ta quiz for å finne hvilken utdanning som passer for deg og mye mye mer.

Eller les mer om de ulike tilbudene som finnes innenfor elektrofag under her;

Fagretning / Droneoperatør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Droneoperatør 

En droneoperatør flyr og vedlikeholder droner, beskriver planer for operasjoner, loggfører og leser teknisk dokumentasjon.

Les mer
Fagretning / IKT-servicemedarbeider / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

IKT-servicemedarbeider

Som IKT-servicemedarbeider jobber du med drift, brukerstøtte, opplæring og rådgivning i forbindelse med arbeidsplassens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur.

Les mer
Fagretning / IT-driftstekniker/ Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

IT-driftstekniker

IT-driftsteknikeren sørger for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

Les mer
Fagretning / IT-utvikler / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

IT-utvikler

IT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible IT-løsninger for samfunn og bedrifter.

Les mer
Fagretning / Låsesmed / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Les mer
Fagretning / Romteknolog / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Romteknologi

Med utdanning i romteknologi er de viktigste arbeidsstedene høyteknologibedrifter innen data og romrelaterte arbeidsområder. Du kan få jobb ved satellitt- og rakettstasjoner, eller innenfor andre sektorer som baserer mye av sin virksomhet på rombaserte støttetjenester, f. eks. oljeindustrien.

Les mer
Fagretning / Heismontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Heismontør

Heismontøren monterer, moderniserer, reparerer, tester og vedlikeholder heisanlegg. En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid om bord i båter og offshore forekommer også.

Les mer
Fagretning / Telekommunikasjonsmontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Telekommunikasjons-montør

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett. Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for […]

Les mer
Fagretning / Tavlemontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Tavlemontørfag

En tavlemontør bygger, monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler i bygninger. En tavlemontør er en elektrofagarbeider som jobber med installasjon og vedlikehold […]

Les mer
Fagretning / Kulde- og varmepumpemontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Kulde- og varmepumpe-montørfaget

En kulde- og varmepumpemontør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg. En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker […]

Les mer
Fagretning / Flysystemmekaniker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Flysystemmekaniker-faget

En flysystemmekaniker er en flymekaniker. En flysystemmekaniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer. […]

Les mer
Fagretning / Energioperatør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Energioperatør

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer. En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren […]

Les mer
Fagretning / Energimontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet. En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir […]

Les mer
Fagretning / Elektroreparatør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Elektroreperatør

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr. En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og funksjonstesting av maskiner, […]

Les mer
Fagretning / Dataelektroniker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Dataelektroniker-faget

En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr. Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieutsyr […]

Les mer
Fagretning / Automatiker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Automatiker

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av […]

Les mer
Fagretning / Elektriker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Elektriker

En elektriker monterer og reparerer elektriske anlegg. En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, […]

Les mer