Tavlemontørfag

En tavlemontør bygger, monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler i bygninger.

Fagretning / Tavlemontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

En tavlemontør er en elektrofagarbeider som jobber med installasjon og vedlikehold av konvensjonelle og elektroniske tavleanlegg. Elektriske skap, tavler og tavleanlegg brukes i alle typer elektriske installasjoner og bygninger. Det kan være for eksempel i maritime installasjoner, innen jernbanetransport, kraftproduksjon, kraftforsyning, industri og offshore.

Sentrale arbeidsoppgaver for en tavlemontør

Tavlemontørfaget er svært omfangsrikt, med arbeidsoppgaver som omfatter mekanisk og elektrisk montasje, samt kontroll. Sentrale arbeidsområder i faget:

  • bygging, montering og kontroll av elektriske tavler
  • installasjon og testing av tavlens funksjoner
  • feilsøking og feilretting
  • planlegging og vurdering av arbeidet
  • Som tavlemontøren bruker du avanserte verktøy og maskiner i arbeidet.

Aktuelle arbeidssteder for en tavlemontør

Som tavlemontør kan du få jobb i bedrifter som monterer, kobler og kontrollerer elektriske tavler.
Elektriske tavler brukes i ulike bygninger, innen industri, offshore og maritime installasjoner.

Personlige egenskaper

Som tavlemontør må du ha praktiske ferdigheter og være nøyaktig. Kreativitet og evne til å se løsninger er viktig. Du må jobbe godt selvstendig, men også være flink til å samarbeide med kolleger og kunder. Ansvarlighet og fokus på regelverk og sikkerhet er svært nødvendig.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Automatisering, eller opplæring i bedrift
3. år: Vg3, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etter- og videreutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole, er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan for tavlemontørfaget