Flysystemmekaniker-faget

En flysystemmekaniker er en flymekaniker. En flysystemmekaniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer.

Fagretning / Flysystemmekaniker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Dette kan være blant annet motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, enkle elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater. Som flysystemmekaniker kan du arbeide på de fleste av flyets systemer, med unntak av avanserte avionikksystemer, fulloverhaling av motorer og strukturarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver for en flysystemmekaniker

Flymekanikeren jobber i tett samarbeid med flyteknikere, avionikere, flystrukturmekanikere og flymotormekanikere for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i lufttrafikken.
En flysystemmekaniker arbeider etter et internasjonalt regelverk hvor det stilles strenge krav til kompetanse og kvalifikasjoner. Du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe med de ulike flysystemene. Sertifikatene gjelder i hele EU/EØS-området. For å arbeide innenfor sikkerhetssonene på norske flyplasser stilles det krav om utvidet vandelsattest (uttømmende politiattest).

  • utføre service på mekaniske systemer som hydraulikk, motor, propell, rorflater og ulike komponenter
  • inspisere skrog og systemer, hvor feilsøking, justering og reparasjoner utføres
  • teste ulike systemer
  • dokumentere alt utført arbeid

Aktuelle arbeidssteder

Som flysystemmekaniker kan du få jobb i Luftforsvaret og i organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre.

Personlig egenskaper

En flysystemmekaniker må være god til å kommunisere og samarbeide med andre. Bransjen har strenge sikkerhetskrav, så etikk, gode holdninger og menneskekunnskap er viktig. Du må kunne arbeide nøyaktig og planmessig. Engelsk er fagspråket i flybransjen, så du bør være god i muntlig og skriftlig engelsk.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Flyfag
3. år: Vg3, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etter- og videreutdanning

Du kan videreutdanne deg til en europeisk godkjent sertifisert Flytekniker B1 (Licensed aircraft engineer). Denne utdanningen foregår i bedriften der du arbeider. Utdanningen er anerkjent i store deler av verden og gir gode muligheter til arbeid også utenfor Norge. En flytekniker er en videreutdannet flymekaniker som har ansvaret for vedlikehold av luftfartøyet. Teknikeren er ansvarlig for at alle jobber på flyet er korrekt utført, og godkjenner flyet før flyvning. En kan også bli flytekniker uten fagbrev.
Med fagbrev i flysystemmekanikerfag, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Nyttige lenker

Læreplan for flysystemmekanikerfaget