Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør bygger, installerer, drifter og vedlikeholder telenett, kabelnett, satellittsamband, datanett og mobilnett.

Fagretning / Telekommunikasjonsmontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Som telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder du hele overføringsnettet for fiber, strukturert kabling, trådløst nett, kabel-tv, radiosamband og lignende fra tjenesteleverandør til forbruker.

Sentrale arbeidsoppgaver for en telekommunikasjonsmontør

  • telekabelanlegg, kobber-, koaksial-, fiber- og hybridkabler
  • telefonsentraler
  • master for bygging av mobilnett, radio- og tv-kringkasting
  • bygging av linjer og stolper
  • alarm- og sikkerhetsanlegg, installasjon og drift av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i offentlige og private telenett
  • lokale datanett (som LAN, WLAN og WIFI)
  • alarm-, sikkerhets- og styringssystemer

En telekommunikasjonsmontør jobber også med å bygge ekomnett og montere data og teleuttak i alle typer bygninger og installasjoner. Deriblant også skip, og maritime og offshore installasjoner.

Aktuelle arbeidssteder for en telekommunikasjonsmontør

Telekommunikasjonsmontører jobber i telekommunikasjons- og telematikkbedrifter, både i det offentlige og private. Telekommunikasjonsmontører kan jobbe i kraft- og kabelselskap, sikkerhetsselskap, telefonselskap og i Jernbaneverket.

Personlige egenskaper

En telekommunikasjonsmontør bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig. Du må holde deg faglig oppdatert i en bransje i stadig utvikling.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofaget
2. år: Vg2. Data og elektronikk, eller opplæring i bedrift
3. år: Vg3. Telekommunikasjonsfaget, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etter- og videreutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole, er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan i telekommunikasjonsmontørfaget