Heismontør

En heismontør monterer, moderniserer, reparerer, tester og vedlikeholder heisanlegg.

Fagretning / Heismontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Aktuelle arbeidssteder for en heismontør

En heismontør arbeider på byggeplasser eller i kontorbygg, boligblokker og industri. Arbeid om bord i båter og offshore forekommer også.

Sentrale arbeidsoppgaver for en heismontør

Heismontøren monterer, moderniserer, reparerer, tester og vedlikeholder heisanlegg. Sentrale arbeidsoppgaver i heismontørfaget:

  • Planlegging av egne arbeider, også med hensyn til helse, miljø og sikkerhet for fagarbeideren selv og kolleger
  • Montering av heiser i nye eller eksisterende bygg, alt fra mekaniske konstruksjoner, motorer og hydraulikk til elektriske tilførsler og elektrotekniske styresystemer
  • Montering og testing av sikkerhetskomponenter
  • Tilpassing og montering av nytt utstyr på eksisterende anlegg
  • Feilsøking og reparasjon
  • Forebyggende vedlikehold

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig, ha godt syn og tåle ubekvemme arbeidsstillinger. Du må kunne arbeide selvstendig og systematisk med problemløsninger ut fra produktinformasjon og et omfattende nasjonalt og internasjonalt regelverk. Det er viktig at du trives med kundebehandling som inngår i det daglige arbeidet.