Elektriker

En elektriker monterer og reparerer elektriske anlegg.

Fagretning / Elektriker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med å bygge og vedlikeholde det elektriske lavspenningsanlegget, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver for en elektriker

  • montere elektriske systemer i alle type bygg og installasjoner
  • reparere og utføre service på eksisterende systemer
  • feilsøke og reparere feil

Elektrikere arbeider med boliger og alle andre type bygninger, kraftproduksjonsanlegg, i industri, landbruk, skip, olje- og gassinstallasjoner og elektroniske kommunikasjons-, alarm- og sikkerhetsanlegg.
Tilsynsmyndighetene i Norge stiller bestemte el-sikkerhetskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Du må ha fagbrev for å kunne arbeide selvstendig.

Aktuelle arbeidssteder

Som elektriker er man vanligvis ansatt hos en registrert elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Personlige egenskaper

Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Elenergi, eller opplæring i bedrift
3. år: Vg3. Elektrikerfaget, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etterutdanning 

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole, er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.

Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan elektrikerfaget