Automatiker

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer.

Fagretning / Automatiker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker.

Mange ting vi omgir oss med i hverdagen er slike automatiserte systemer, for eksempel termostatstyrte varmeovner, vaskemaskiner og mobiltelefoner. En automatiker utvikler og utfører byggautomatiseringsanlegg i boliger og innen landbruk, næringsbygg, helse og omsorg.

Sentrale arbeidsoppgaver for en automatiker

Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer. Dette er systemer som benyttes i kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer. Automatikeren skal kunne:

  • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking selvstendig i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg
  • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
  • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, herunder maskinell bearbeiding og sammenføyning
  • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
  • gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
  • sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg
  • optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen

Aktuelle arbeidssteder for en automatiker

En automatiker jobber i olje- og prosessindustrien, innenfor mekanisk industri eller i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner. Mange automatikere jobber også i møbelindustrien, plastindustrien, innen matproduksjon og i elektrobedrifter.

Personlige egenskaper

For å jobbe som automatiker må du være oppfinnsom og ha god helhetsforståelse. Du bør være glad i anvendt matematikk og logikk. Du må kunne se sammenhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukerens behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt håndlag.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Automatisering, eller opplæring i bedrift
3. år: Vg3. Automatisering, eller opplæring i bedrift
4. år: Vg4. Automatisering, eller opplæring i bedrift

Etter- og videreutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole.
Etter to år på fagskole, er du utdannet fagteknikker. Som fagteknikker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.
Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan i automatikerfaget