Dataelektroniker-faget

En dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Fagretning / Dataelektroniker / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Som dataelektroniker installerer, drifter og vedlikeholder du alt fra multimedieutsyr til luftovervåkingsradarer, avhengig av hvilket fagfelt du velger å spesialisere deg i.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • bruke og behandle PC-utstyr og programvare
  • opprette kommunikasjon mellom forskjellige typer elektronisk utstyr og systemer
  • jobbe med sikkerhet og kommunikasjon
  • feilsøke og rette feil
  • veilede i valg og bruk av utstyr og systemer

Som dataelektroniker kan du bli kvalifisert som reparatør av elektromedisinsk utstyr. Det krever egen godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Yrket ble tidligere omtalt som serviceelektroniker, og har likhetstrekk med produksjonselektronikeren.

Aktuelle arbeidssteder

Som dataelektroniker kan du jobbe i både små og store bedrifter i de fleste bransjer. Du kan for eksempel jobbe i IT-avdelingen i en bedrift, jobbe i et firma som tilbyr datatekniske tjenester, være innleid som konsulent eller drive som selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som dataelektroniker må du interessere deg for teknologi og utviklingen av denne. Du må arbeide effektivt, ha høyt fokus på sikkerhet og være flink til å se løsninger på problemer. Videre må du kunne kommunisere og yte service.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Data og elektronikk, eller opplæring i bedrift
3. år: Vg3. Dataelektronikkfaget, eller opplæring i bedrift
4. år: Vg4. Dataelektronikkfaget, eller opplæring i bedrift

Etterutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole.
Etter to år på fagskole, er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.
Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan i dataelektronikerfaget