Droneoperatør 

En droneoperatør flyr og vedlikeholder droner, beskriver planer for operasjoner, loggfører og leser teknisk dokumentasjon.

Fagretning / Droneoperatør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Vedlikeholde, drifte og fly droner
  • Tolke datamateriale
  • Foreta sikkerhetsvurderinger
  • Være oppdatert på lover og regler i forbindelse med bruk av droner
  • Planlegge og gjennomføre forskjellige oppdrag på en sikker måte

Personlige egenskaper

Som droneoperatør må du være interessert i teknologi og ha høyt fokus på sikkerhet. Du bør være god på problemløsning og flink til å kommunisere med andre.