Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Fagretning / Energimontør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.

Energien fra kraftstasjonen transporteres gjennom et el-kraftnett som er bygd ut over hele landet. Energimontørenes jobb er å vedlikeholde dette nettet, og bygge nytt nett der det er nødvendig. En slik bygge- og vedlikeholdsjobb gjøres også på selve kraft- og transformatorstasjonene som den elektriske energien sendes fra. Energimontørene kan også montere signalanlegg til tog og trikk.

Sentrale arbeidsoppgaver for en energimontør

  • Energimontørens arbeidsoppgaver går i hovedsak ut på å montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift, for eksempel:
    ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning
  • signal- og fjernstyringsanlegg
  • kabelanlegg for lavspenning og høyspenning
  • strømforsyningsanlegg
  • stasjonsanlegg
  • elektriske bygningsinstallasjoner
  • jernbane- og sporvognsdrift
  • mekanisk og hydraulisk utstyr

Han eller hun foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr og driver situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr.

Aktuelle arbeidssteder for en energimontør

Energimontører er vanligvis ansatt i statlige, kommunale, private og offentlige selskaper, i energiverk eller ved Norges Statsbaner. Energimontøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Arbeidet krever stor nøyaktighet, sikkerhet og systematikk. Kreativitet er en forutsetning både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter og tjenester. Du må også tåle å arbeide i store høyder og ha godt fargesyn.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Elenergi
3. år: Vg3. Energimontørfaget, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etterutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole, er du utdannet fagteknikker. Som fagteknikker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan i Energimontørfaget