Elektroreperatør

Elektroreparatøren reparerer og vedlikeholder elektriske apparater og utstyr.

Fagretning / Elektroreparatør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og funksjonstesting av maskiner, motorer og transformatorer.

Elektroreparatørene reparerer elektrisk drevet utstyr, som for eksempel komfyrer, kjøleskap, mikrobølge- og induksjonsapparater og aircondition-anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver for en elektroreparatør

  • reparere og vedlikeholde elektriske apparater
  • skifte stikkontakter og brytere
  • bygge og vedlikeholde airconditionanlegg og storkjøkken
  • gass-, sveise- og lodde utstyr hvor det er nødvendig

Du må reparere elektriske apparater og utstyr i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og må derfor være oppdatert på disse. Arbeidet foregår både på verksted og hjemme hos kunder.
Elektroreparatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Aktuelle arbeidssteder

En elektroreparatør kan være selvstendig næringsdrivende og ha et eget kontor/verksted, eller være ansatt hos en registrert elektroinstallatør. Elektroreparatøren kan også jobbe ved større verksteder.

Personlige egenskaper

Som elektroreparatør må du kunne jobbe selvstendig ved mindre reparasjoner, men også sammen med andre håndverkere på større reparasjoner. Du må kunne yte god service til kundene og være kvalitetsbevisst.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofaget
2. år: Vg2. Elenergi, eller opplæring i bedrift
3. år: Vg3. Elektroreparatørfaget, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etterutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole.
Etter to år på fagskole, er du utdannet fagteknikker. Som fagteknikker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde.
Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan i Elektroreperatørfaget