IT-utvikler

En IT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible IT-løsninger for samfunn og bedrifter.

Fagretning / IT-utvikler / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Denne beskrivelsen av yrket IT-utvikler gjelder for yrkesfaget IT-utvikling (videregående). For de som har tatt høyere utdanning innen IT og jobber med IT-utvikling har vi beskrivelsen systemutvikler.

Hovedoppgaven til en utvikler er å utvikle ny programvare. Det krever at du har gode ferdigheter innen programmering og kan feilsøke, og teste koden underveis.

IT-utvikleren jobber også med å tilpasse og integrere innkjøpte systemer til din bedrift eller organisasjon for å få de til å fungere hos deg.

Kreativ og innovativ som IT-utvikler

Som IT-utvikler må du være kreativ og innovativ, både når du utvikler ny programvare for en kunde eller ut ifra dine egne ideer. Når du skal teste og sørge for at løsningen er sikker må du bruke kreativiteten for å finne ut hvordan andre kan prøve å angripe ditt nye system. Det er også viktig å kunne kommunisere din ide, slik at du får andre med på å utvikle ideen, og får kunder til det ferdige produktet. 

Forenkle arbeidsoppgaver

Som IT-utvikler må du kunne samarbeide og kommunisere godt med andre utviklere som jobber i samme prosjekt. Du må også kunne kommunisere godt med de du utvikler programvaren for. IT-utvikleren må gjennom dialog bli godt kjent med behovene og kravene til kunden eller oppdragsgiver slik at løsningen blir brukbar og gjør arbeidsoppgaven for de som skal bruke systemet enklere.

IT-sikkerhet, personvern og bærekraft

Du skal kunne planlegge, dokumentere og teste løsningene du lager. Løsningene du lager må ivareta krav til IT-sikkerhet, personvern og bærekraft. Når du planlegger en IT-løsning må du forstå den tekniske løsningen som programmet ditt er avhengig av, du må kjenne til trusselbildet, kjenne krav til personvern og ta gode valg med tanke på bærekraft. Du skal også kunne lage og bruke dokumentasjon og veiledninger knyttet til IT-systemene du jobber med.

Vanlige arbeidsoppgaver for en IT-utvikler kan være:

  • lage brukervennlige, stabile og sikre IT-systemer (nettjenester, apper, programvare)
  • skrive lesbar og effektiv kode
  • teste og feilsøke under utvikling av programvare
  • utvikle gode brukergrensesnitt, slik at systemet er enkelt og forståelig å bruke
  • utvikle nye og innovative digitale løsninger (som folk vil ha )
  • integrasjon av løsninger (få ulike programvarer og IT-løsninger til å fungere sammen)

Hvor jobber IT-utviklere?

IT-utviklere jobber hovedsakelig i bedrifter som lager programvare og systemer, som apper spill og store it-løsninger. Du kan også jobbe i store bedrifter som har behov for egne utviklere.

Personlige egenskaper

Egenskapene som kreves i jobben som IT-utvikler varierer fra størrelse på bedrift og oppdrag, og kan passe de fleste. I noen stillinger må du være nøyaktig, strukturert og systematisk. I mange sammenhenger må du også være kreativ og innovativ. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap hele tiden og ha evnen til å sette deg inn i andres behov.