Energioperatør

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer.

Fagretning / Energioperatør / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver for en energioperatør

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • styre sentrale deler av strømnettet
  • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften.
I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioeratør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Aktuelle arbeidssteder for en energioperatør

Energioperatøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Yrket stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må tåle å arbeide i store høyder.

Utdanning

1. år: Vg1. Elektrofag
2. år: Vg2. Elenergi
3. år: Energioperatørfaget, eller opplæring i bedrift
4. år: Opplæring i bedrift

Etterutdanning

Du har flere muligheter for etter- og videreutdanning på fagskole eller høgskole. Etter to år på fagskole, er du utdannet fagtekniker. Som fagtekniker kan du starte din egen bedrift, eller være kvalifisert til lederstilling innenfor ditt fagområde. Med fagbrev kan du også kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-veien. Disse studiene er lagt til rette for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

Nyttige lenker

Læreplan i energioperatørfaget