Romteknolog

Som romteknolog med utdanning i romteknologi, er de viktigste arbeidsstedene høyteknologibedrifter innen data- og romrelaterte arbeidsområder.

Fagretning / Romteknolog / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

Du kan få jobb ved satellitt- og rakettstasjoner, eller innenfor andre sektorer som baserer mye av sin virksomhet på rombaserte støttetjenester, f. eks. oljeindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver for en romteknolog

  • vurdering og reparasjon av feil ved elektronisk kommunikasjons- og romteknologisk utstyr, telemetrisystemer og satellitteknologi
  • datateknikk
  • utvikling og bruk av fagprogramvare for datainnsamling, analyse, og geografiske informasjonssystemer

Personlige egenskaper

Du bør være nøyaktig og ha evne til tolking og formidling av matematisk informasjon. Du må også forstå engelsk og kunne bruke språket i tale og skrift.