Låsesmed

En låsesmed prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Fagretning / Låsesmed / Læreplass / Utdanning / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

En låsesmed jobber med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske sikringsprodukter til og i dører, porter, safer og andre typer stengsler. Det er vanlig at låsesmeder spesialiserer seg innen en eller flere retninger i faget.

Vanlige arbeidsoppgaver for låsesmeden:

  • planlegge og beregne mekaniske og elektroniske låssystemer
  • montasje av mekaniske og elektromekaniske låser, beslag og dørautomatikk
  • reparere forskjellige låstyper
  • produksjon av nøkler og låser
  • kontakt med kunder og leverandører
  • prosjektere og anbefale sikkerhetsløsninger til bygg som tilfredsstiller regelverk om innbrudd, brann, rømming, tilgjengelighet mm.
  • prosjektering og levering av adgangskontrollsystemer

Låsesmeden bruker moderne verktøy og arbeidsmetoder og bruk av datamaskin er en naturlig del av arbeidshverdagen. En stor del av arbeidet er fortsatt mekanisk. Sammenføyingsteknikker som sveising, liming og lodding brukes hos de fleste låsesmeder.

For medlemskap i Foreningen Norske låsesmeder, både for bedrifter og personer kreves det plettfri vandel, dokumentert i en uttømmende politiattest.

Hvor jobber en låsesmed?

Låsesmeder jobber hovedsakelig i låsesmedbedrifter, men også i sikkerhetsselskaper, større offentlige og private bedrifter og generelt i selskaper med behov for kompetanse innen sikkerhet.

Personlige egenskaper

Som låsesmed må du være ansvarsbevisst, nøyaktig og tålmodig. Det er en fordel om du er kreativ og flink til å se løsninger, både tekniske og praktiske.