Hvem kan søke læreplass?

I teorien kan alle søke om lærlingplass, men det normale hovedløpet for en lærling er å gå to år i skole og to år i bedrift. Litt avhengig av yrkesretning.

Teori og praksis / Yrkesfag i praksis / Elektrofag Telemark

For å søke læreplass, må du ha gått to år først på videregående skole på yrkesrettet linje. Her får du tilegnet deg mye teori kunnskap som er rettet mot det arbeidet du skal jobbe.

For å komme inn på yrkesrettet linje må du ha bestått ungdomsskolen. Dette er det første steget mot å få læreplass. Deretter kan du søke læreplass i bedrift.

Er du mulig å bli lærling uten utdanning?

Er du over 21 år kan du inngå lærekontrakt i en bedrift uten å ha gått i videregående skole. Dette kan du gjøre uavhengig om du har rett eller ikke har rett til opplæring. Som voksenlærling har du selv ansvaret for å finne deg en bedrift som vil ta imot deg som lærling.

Når kan man søke lærlingplass?

Husk å søke formidling til lærlingplass via vigo.no innen 1. mars (1. februar for lærekandidater). En læreplass blir ikke tildelt slik som en skoleplass, og du har ingen garanti for at du får en læreplass kun gjennom å søke i VIGO. Du kan søke lærlingplass i bedrift, gjennom hele året og det er smart å starte tidlig. Drømmeplassen for din yrkeskarriere, kan ta litt tid å finne, men kan være verdt innsatsen om du gjør en god research.