Læreplass

Når du er i skolen, blir du bedt om å registrere deg i VIGO for læreplass. Det er svært viktig å forstå, at dette ikke er jobbsøknad til lærebedrift, men en søknad om formidling til lærlingplass. Læreplass må du søke selv, men opplæringskontorene har tilgang til VIGO og vil jobbe parallelt med å skaffe opplæringsbedrifter.

Hva legger bedriftene vekt på?

Når du har bestemt deg for å søke lærlingplass, så må du først sjekke om det er noen særegne krav som stilles til deg og dine ønsker. Det kan være krav til fysisk helsetilstand, hørsel, syn (fargesyn), språk osv. Eller krav om plettfri vandel.

De fleste ønsker seg «rett person», en som passer inn blant de andre ansatte og kan tilegne seg bedriftskulturen. En som har tydelig interesse for faget, og med stå på vilje. De viktigste forholdene bedriftene legger vekt på er:

• Fravær. (kan jeg stole på at du stiller til start)
• Bedriftens kjemi med søker. (passer du inn hos oss)
• Ordenskarakterer. (er du ryddig og pliktoppfyllende)
• Gode personlige egenskaper (fysikk, styrke, vilje og oppførsel).
• Bedriftens spesielle krav til søker (f.eks. bestått i alle fag, eller vandelsattest)
• Søkers øvrige karakterer. (forståelse av faget)

Fravær er viktig. Gjør alt du kan for å ha et lavt fravær. Mange bedrifter er særlig opptatt av fravær i enkelttimer. Sørg evt. for å ha dokumentert hva fraværet skyldes. Hvis du MÅ ta kjøretimer på dagtid, så husk dokumentasjon fra kjøreskolen. Høyt udokumentert fravær kan spolere muligheten for læreplass.

Søknaden om læreplass

En personlig søknad er bestandig det beste, og vil øke dine sjanser om læreplass betraktelig. Vi anbefaler at du starter så tidlig som mulig og bruk god tid på søknaden. Husk at andre skal kunne danne seg et bilde av deg og dine kvaliteter på svært kort tid. Mange skriver søknader som tar for seg alt: jobbene, skolene de har gått på, egenskapene, tingene de har lært – og ikke ett sted bruker de plass på jobben de søker.

En søknad handler ikke bare om deg – den handler like mye om jobben du skal gjøre. Bedriften har et behov som skal fylles og er villig til å betale for det og lære deg opp. Hvorfor passer du der? Hva vet du om bedriften? Hvordan kan du løse arbeidsoppgavene deres? Hvorfor vil du være verdt pengene/tiden de skal bruke?

I stedet for å skrive at du er flink og har kvaliteter – skriv at du er flink, har kvaliteter og er villig til å lære og ønsker å bli en dyktig medarbeider. Forell om hva du driver med på fritiden, hva du har av interesser, sommerjobb osv. Det kan si mye om deg som person og hva du står for.

Register deg også hos oss, så tidlig som mulig. De gir oss god informasjon om hvem bedrifter vi skal oppsøke og forberede for din søknad og dine ønsker. Ønsker du hjelp til søknaden bistår vi gjerne med tips.