Nyttige linker

Videregående opplæring:www.vilbli.no
Fag- og yrkesopplæring:Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bachelor, ingeniør – y-veien:www.hit.no
Bachelor/ingeniør:www.samordnaopptak.no
Utdanningsdirektoratets siderwww.utdanningsdirektoratet.no
Finn læreplan for ditt fagLæreplaner
Dsb – elektriske anlegg og utstyr:www.dsb.no
El og IT Forbundetwww.elogit.no
NELFOwww.nelfo.no
Gniztwww.gnizt.no
Utdanning. no – lurer du på hva du skal bli?www.utdanning.no Jobbkompasset