Økonomi

Opplæringen i offentlig videregående skole og i lærebedrift er gratis. Det er også våre tjenester for deg som elev, lærling.

Lån/stipend

Går du på Vg1, Vg2 eller Vg3 og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend fra Lånekassen.

Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Søk om stipend når du har fått skoleplass og takket ja til den.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har ikke rett til utstyrsstipend, men kan ha rett til lån eller andre stipend.

Sjekk www.lanekassen.no for hva som gjelder for deg

Lønn

Lønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. Men i alle fag får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten.

Den vanligste fordelingen av lønn i læretiden er:

1. halvår: 30 %
2. halvår: 40 %
3. halvår: 50 %
4. halvår: 80 %

For konkrete lønnsopplysninger i ditt fag må du ta kontakt med den aktuelle fagorganisasjonen.

Når du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal dine lønnsbetingelser framkomme i arbeidsavtalen du har med bedriften.