Teori og praksis

I Norge er det vedtatt med lov at du har fullføringsrett. Det vil si rett til å fullføre videregående opplæring, og gir ungdom og voksne frihet til å velge sin vei videre i livet. 

Når du har fullført teorien i skolen, må du ut i praksis for å ta fagbrev. De aller fleste ønsker «rett» lærling til sin bedrift, det vil si en som er motivert, ønsker å jobbe, lærevillig og til slutt ta fagbrev. Det er viktig at du tenker over hvor og med hva du ønsker å  jobbe med. Valgene er mange og vi bistår gjerne med råd om hva som finnes av muligheter og hvem bedrifter og fagretninger som kan passe for deg og din karriere.

 Du kan finne mer informasjon om fagretninger her.