Underveis i læretiden

Overgangen fra skole til yrkesliv, kan for mange være utfordrende. Feriene er tariffestet, og arbeidstiden samt kravene til effektivitet, kan virke tøffe i starten. Det er normalt at dette tar tid å venne seg til, og vi prater mye om dette i oppstartsmøtene, mellom deg og bedriftene. Vår erfaring er at de fleste kommer i gode rutiner etter svært kort tid.

Du er godt i varetatt underveis i læretiden. Du får nødvendig opplæring som sørger for sikkerheten og tryggheten i det arbeidet du skal utføre. Fylkeskommunen stiller gode ressurser tilgjengelig som helsetjenester og lærling ombud. Vårt råd er å være åpen, rundt eventuelle utfordringer. Det kan være seg lese, skrivevansker eller annen diagnose. Åpenhet, skaper god dialog og riktige tilpasninger.

For å få best læringsutbytte for deg og best produksjon for bedriften, er følgende punkter viktige å være bevisst på for lærlingene.

Gode søvnvaner og kosthold

Det er vanskelig å ta imot lærdom og yte om man er trøtt og sliten, samt om energilageret er tomt. – Kom fulladet! Spis frokost – og sørg for påfyll!

Punktlighet, orden og ærlighet

Det er viktig å være presis til arbeidsdagen, bedriften er avhengig av alle for å kunne planlegge arbeidsdagen. Være ærlig, skap tillit. Sannheten, kan være vond og fortelle, men lønner seg alltid i det lange løp.

Vær åpen for lærdom

Ta imot når faglig leder/montør instruerer, still spørsmål om det er noe som er vanskelig – ingen spørsmål er dumme og det overføres lærdom begge veier. Det er forventet at du søker informasjon og lære også utenfor arbeidstiden, som på skolen med hjemmelekser. Øvelse gjør mester og trening er ferskvare er stikkord her.

Følg spillereglene i bedriften

Følg bedriftens rutiner ved eventuelt fravær, avvikling av pauser, registrering av timer og utfør gitte oppgaver til avtalt tid. Det er sjelden ok med tekstmelding om fravær. God dialog og tidlig pre-varsel er viktig.

Meld fra i tide

Om det skulle oppstå en situasjon, om det er praktisk eller helsemessig som gjør hverdagen vanskelig, meld fra til faglig leder/tillitsvalgt/leder eller Elektrofag. Små ting vokser seg fort store og vi er opptatt av at våre bedrifter og lærlinger skal komme i mål!

Nye læreplaner og tverrfaglige tema

Læreplanene er i dag fornyet og dagens lærlinger skal etter loven følge disse. Hvorfor fornyer vi fagene?

Det du lærer skal være relevant. Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Du skal få mer tid til dybdelæring. Læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og innholdet i læreplanverket skal henge godt sammen. For deg som lærling vil dette si at noen av praksis elementene, har fått litt annet innhold og ordlyd. Dybdelæring er å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre

Tre tverrfaglige tema, men ikke egne fag

Vi skal prioritere tre tverrfaglige tema i fag der de er relevante, i den nye læreplanen:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling
  • Folkehelse og livsmestring

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Du skal utvikle kompetanse knyttet til de tverrfaglige temaene gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Du skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor temaene. Du skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og du skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.